Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.

INWESTYCJE BUDOWLANE

zobacz naszą ofertę

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie udzielania zamówień zarówno podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i wyłączonych spod jej reżimu, tak po stronie Zamawiającego jaki i Wykonawcy. Prawo budowlane nakłada na inwestora wiele obostrzeń i warunków, koniecznych do spełnienia. Nasi współpracownicy, stosując się do norm, jakie stawia prawo budowlane, podejmą się zadań, jakimi są między innymi konieczność weryfikowania i załatwiania dokumentacji planistycznej i budowlanej, ​a także przygotowywania i negocjowanie umów z wykonawcami. Nasza kancelaria specjalizująca się ​w prawie nieruchomości prowadzi w imieniu swoich klientów obsługę prawną inwestycji o różnym charakterze oraz skali – od małych przedsięwzięć aż po rozbudowane projekty.

Dzięki temu, wszystkie fazy procesu związanego z budową zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami i harmonogramem prac. Komplet działań obejmujących całość realizacji można podzielić na kilka etapów:

Etap I dotyczy przede wszystkim przygotowania inwestycji budowlanej, które zawiera w sobie regulację praw do posiadania terenu, ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, stworzenie map geodezyjnych oraz dokumentacji geologiczno-technicznej, a także ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

Etap II związany jest z projektowaniem, obejmuje dokumentację projektowo-budowlaną wraz z wszelkimi opiniami i uzgodnieniami, projekty przyłączy oraz organizacji dojazdów i robót budowlanych, jak również plany bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia.

inwestycje budowlane inwestycje budowlane

Etap III, to etap administracyjno-prawny, czyli uzyskanie wszelkich pozwoleń na budowę i akceptacja projektów.

Etap IV budowy obejmuje zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, powołanie kierownika budowy, nadzór inwestycyjny, realizację budowy lub robót w sposób zgodny z dokumentacją i harmonogramem oraz odbiór inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania.

Na każdym z w/w etapów zapewniamy kompleksowe wsparcie wykonawców, podwykonawców, projektantów, geodetów oraz inżynierów branżowych na każdym etapie budowy, od fazy przygotowania i projektowania aż po odbiór gotowego obiektu. Nasze działania wyróżnia skuteczność proponowanych rozwiązań oraz dbałość o finanse. Nasze usługi to przede wszystkim wysoka jakość, będąca wynikiem doskonałej znajomości specyfiki procesu budowlanego, wzajemnych relacji zachodzących między jego uczestnikami i związanych z nimi różnic oczekiwań i stanowisk pomiędzy inwestorem, wykonawcą i podwykonawcami oraz projektantem.

inwestycje budowlane

NASZ ZESPÓŁ I DOŚWIADCZENIE

Profesjonalne wsparcie i pomoc Klientom w naszym zespole gwarantują specjaliści z zakresu prawa jak i fachowcy branżowi. W naszym zespole posiadamy specjalistę z 30 letnim stażem w zakresie zarówno projektowania, jak i pracy w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miast Łodzi. Współpracujemy z zaufanymi Autorskimi Pracowniami Architektury, pracowniami geodezyjnymi i firmami kompleksowego zaopatrzenia budowalnego.

Pomożemy Ci:

 • wybrać formę prawną najkorzystniejszą dla zamierzonych działań;
 • przygotować niezbędną dokumentację na potrzeby planistyczne, architektoniczne i budowlane;
 • w kontaktach z organizacjami społecznymi i potencjalnymi uczestnikami postępowań administracyjnych;
 • skonstruować wszelkie umowy dotyczące robót budowlanych, jak również zapewniamy wsparcie w negocjacjach z wykonawcami;
 • w sporach z tytułu kontraktów budowlanych, reprezentując przed sądem bądź sądami polubownymi;
 • uzyskać niezbędne pozwolenia i zgody organów administracyjnych;
 • przygotować dokumentację na potrzeby inspekcji nadzoru budowlanego;
 • w codziennych działaniach firmy z branży budowlanej.

Wśród naszych klientów znajdują się m.in.:

 • IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o MOLIERA 2
 • Braughman Group Media Sp. z o. o. Sp. K
 • WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 • Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o.
 • ETL Finance sp. z o.o.
 • DOM 2 MEBLE SP.J.
 • DOM 3 MEBLE SP.J.
 • Łódzkie Wspólnoty Mieszkaniowe: Piotrkowska 112, Struga 24, Tuwima 15